Element names in Serbian - Elementymology & Elements Multidict

Elementymology & Elements Multidict

Периодни систем елемената

Numerical list   Alphabetical list
 1. Водоник
 2. Хелијум
 3. Литијум
 4. Берилијум
 5. Бор
 6. Угљеник
 7. Азот
 8. Кисеоник
 9. Флуор
 10. Неон
 11. Натријум
 12. Магнезијум
 13. Алуминијум
 14. Силицијум
 15. Фосфор
 16. Сумпор
 17. Хлор
 18. Аргон
 19. Калијум
 20. Калцијум
 21. Скандијум
 22. Титан
 23. Ванадијум
 24. Хром
 25. Манган
 26. Гвожће
 27. Кобалт
 28. Никал
 29. Бакар
 30. Цинк
 31. Галијум
 32. Германијум
 33. Арсен
 34. Селен
 35. Бром
 36. Криптон
 37. Рубидијум
 38. Стронцијум
 39. Итријум
 40. Цирконијум
 41. Ниобијум
 42. Молибден
 43. Техницијум
 44. Рутенијум
 45. Родијум
 46. Паладијум
 47. Сребро
 48. Кадмијум
 49. Индијум
 50. Калај
 51. Антимон
 52. Телур
 53. Јод
 54. Ксенон
 55. Цезијум
 56. Баријум
 57. Лантан
 58. Церијум
 59. Празеодијум
 1. Неодијум
 2. Прометијум
 3. Самаријум
 4. Еуропијум
 5. Гадолинијум
 6. Тербијум
 7. Диспрозијум
 8. Холмијум
 9. Ербијум
 10. Тулијум
 11. Итербијум
 12. Лутецијум
 13. Хафиијум
 14. Тантал
 15. Волфрам
 16. Ренијум
 17. Осмијум
 18. Иридијум
 19. Платина
 20. Злато
 21. Жива
 22. Талијум
 23. Олово
 24. Бизмут
 25. Полонијум
 26. Астат
 27. Радон
 28. Францијум
 29. Радијум
 30. Актинијум
 31. Торијум
 32. Протоактинијум
 33. Уран
 34. Нептунијум
 35. Плутонијум
 36. Америцијум
 37. Киријум
 38. Беркелијум
 39. Калифорнијум
 40. Ајнштајнијум
 41. Фермијум
 42. Мендељевијум
 43. Нобелијум
 44. Лавренцијум
 45. Ратерфоријум
 46. Дубнијум
 47. Сиборгијум
 48. Боријум
 49. Хасијум
 50. Мајтнеријум
 51. Дармштатијум
 52. Рентгенијум
 53. Унунбијум
 54. Унунтријум
 55. Флеровијум
 56. Унунпентијум
 57. Ливерморијум
 58. Унунсептијум
 59. Унуноктијум

Српски

Serbian
South Slavic language, spoken chiefly in Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Croatia.
Written in Cyrillic and in Latin script.
Over 12 million speakers.

Clickable Periodic Table of the Elements

Additions to the element names:
² = alternative form
† = form no longer in use.

N.B. Because of the use of UTF8-encoding, accented letters (È, á, ô, etc.) are not alphabetized in the correct way.

Source:
List of names sent to me by Slobodan Ratkovic, student of Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu. (12 January 2000).

Ливерморијум
Флеровијум
Јод
Азот
Актинијум
Алуминијум
Америцијум
Антимон
Аргон
Арсен
Астат
Ајнштајнијум
Бакар
Баријум
Берилијум
Беркелијум
Бизмут
Бор
Боријум
Бром
Ванадијум
Водоник
Волфрам
Гадолинијум
Галијум
Гвожће
Германијум
Дармштатијум
Диспрозијум
Дубнијум
Ербијум
Еуропијум
Жива
Злато
Индијум
Иридијум
Итербијум
Итријум
Кадмијум
Калај
Калифорнијум
Калијум
Калцијум
Киријум
Кисеоник
Кобалт
Криптон
Ксенон
Лавренцијум
Лантан
Литијум
Лутецијум
Магнезијум
Манган
Мајтнеријум
Мендељевијум
Молибден
Натријум
Неодијум
Неон
Нептунијум
Никал
Ниобијум
Нобелијум
Олово
Осмијум
Паладијум
Платина
Плутонијум
Полонијум
Празеодијум
Прометијум
Протоактинијум
Радијум
Радон
Ратерфоријум
Ренијум
Рентгенијум
Родијум
Рубидијум
Рутенијум
Самаријум
Селен
Сиборгијум
Силицијум
Скандијум
Сребро
Стронцијум
Сумпор
Талијум
Тантал
Телур
Тербијум
Техницијум
Титан
Торијум
Тулијум
Угљеник
Унунбијум
Унуноктијум
Унунпентијум
Унунсептијум
Унунтријум
Уран
Фермијум
Флуор
Фосфор
Францијум
Хасијум
Хафиијум
Хелијум
Хлор
Холмијум
Хром
Цезијум
Церијум
Цинк
Цирконијум
1. Водоник 2. Хелијум 3. Литијум 4. Берилијум 5. Бор 6. Угљеник 7. Азот 8. Кисеоник 9. Флуор 10. Неон 11. Натријум 12. Магнезијум 13. Алуминијум 14. Силицијум 15. Фосфор 16. Сумпор 17. Хлор 18. Аргон 19. Калијум 20. Калцијум 21. Скандијум 22. Титан 23. Ванадијум 24. Хром 25. Манган 26. Гвожће 27. Кобалт 28. Никал 29. Бакар 30. Цинк 31. Галијум 32. Германијум 33. Арсен 34. Селен 35. Бром 36. Криптон 37. Рубидијум 38. Стронцијум 39. Итријум 40. Цирконијум 41. Ниобијум 42. Молибден 43. Техницијум 44. Рутенијум 45. Родијум 46. Паладијум 47. Сребро 48. Кадмијум 49. Индијум 50. Калај 51. Антимон 52. Телур 53. Јод 54. Ксенон 55. Цезијум 56. Баријум 57. Лантан 58. Церијум 59. Празеодијум 60. Неодијум 61. Прометијум 62. Самаријум 63. Еуропијум 64. Гадолинијум 65. Тербијум 66. Диспрозијум 67. Холмијум 68. Ербијум 69. Тулијум 70. Итербијум 71. Лутецијум 72. Хафиијум 73. Тантал 74. Волфрам 75. Ренијум 76. Осмијум 77. Иридијум 78. Платина 79. Злато 80. Жива 81. Талијум 82. Олово 83. Бизмут 84. Полонијум 85. Астат 86. Радон 87. Францијум 88. Радијум 89. Актинијум 90. Торијум 91. Протоактинијум 92. Уран 93. Нептунијум 94. Плутонијум 95. Америцијум 96. Киријум 97. Беркелијум 98. Калифорнијум 99. Ајнштајнијум 100. Фермијум 101. Мендељевијум 102. Нобелијум 103. Лавренцијум 104. Ратерфоријум 105. Дубнијум 106. Сиборгијум 107. Боријум 108. Хасијум 109. Мајтнеријум 110. Дармштатијум 111. Рентгенијум 112. Унунбијум 113. Унунтријум 114. Флеровијум 115. Унунпентијум 116. Ливерморијум 117. Унунсептијум 118. Унуноктијум