Element names in Slovenian - Elementymology & Elements Multidict

Elementymology & Elements Multidict

Periodni sistem elementov

Numerical list   Alphabetical list
 1. Vodik
 2. Helij
 3. Litij
 4. Berilij
 5. Bor
 6. Ogljik
 7. Dušik
 8. Kisik
 9. Fluor
 10. Neon
 11. Natrij
 12. Magnezij
 13. Aluminij
 14. Silicij
 15. Fosfor
 16. Žveplo
 17. Klor
 18. Argon
 19. Kalij
 20. Kalcij
 21. Skandij
 22. Titan
 23. Vanadij
 24. Krom
 25. Mangan
 26. Železo
 27. Kobalt
 28. Nikelj
 29. Baker
 30. Cink
 31. Galij
 32. Germanij
 33. Arzen
 34. Selen
 35. Brom
 36. Kripton
 37. Rubidij
 38. Stroncij
 39. Itrij
 40. Cirkonij
 41. Niobij
 42. Molibden
 43. Tehnecij
 44. Rutenij
 45. Rodij
 46. Paladij
 47. Srebro
 48. Kadmij
 49. Indij
 50. Kositer
 51. Antimon
 52. Telur
 53. Jod
 54. Ksenon
 55. Cezij
 56. Barij
 57. Lantan
 58. Cerij
 59. Prazeodim
 60. Neodim
 1. Prometij
 2. Samarij
 3. Evropij
 4. Gadolinij
 5. Terbij
 6. Disprozij
 7. Holmij
 8. Erbij
 9. Tulij
 10. Iterbij
 11. Lutecij
 12. Hafnij
 13. Tantal
 14. Volfram
 15. Renij
 16. Osmij
 17. Iridij
 18. Platina
 19. Zlato
 20. Živo srebro
 21. Talij
 22. Svinec
 23. Bizmut
 24. Polonij
 25. Astat
 26. Radon
 27. Francij
 28. Radij
 29. Aktinij
 30. Torij
 31. Protaktinij
 32. Uran
 33. Neptunij
 34. Plutonij
 35. Americij
 36. Kirij
 37. Berkelij
 38. Kalifornij
 39. Ajnštajnij
 40. Fermij
 41. Mendelevij
 42. Nobelij
 43. Lavrencij
 44. Raderfordij
 45. Dubnij
 46. Siborgij
 47. Borij
 48. Hasij
 49. Majtnerij
 50. Darmštatij
 51. Rentgenij
 52. Kopernicij
 53. Nihonij
 54. Flerovij
 55. Moskovij
 56. Livermorij
 57. Ununseptij
 58. Ununoktij
 59. Ununennij
 60. Unbinilij

Slovenščina

Slovenian
South Slavic language, spoken in Slovenia.
Approximately 2.4 million speakers.

Clickable Periodic Table of the Elements

Additions to the element names:
² = alternative form
† = form no longer in use.

N.B. Because of the use of UTF8-encoding, accented letters (È, á, ô, etc.) are not alphabetized in the correct way.

Source:
Periodni sistem elementov - Razporeditev elementov po imenu. Thanks to Jef Braekmans (accessed 24 April 2000).
Additions from Wikipedia (Jan. 2010).

Železo
Živo srebro
Žveplo
Ajnštajnij
Aktinij
Aluminij
Americij
Antimon
Argon
Arzen
Astat
Baker
Barij
Berilij
Berkelij
Bizmut
Bor
Borij
Brom
Cerij
Cezij
Cink
Cirkonij
Darmštatij
Disprozij
Dušik
Dubnij
Erbij
Evropij
Fermij
Flerovij
Fluor
Fosfor
Francij
Gadolinij
Galij
Germanij
Hafnij
Hasij
Helij
Holmij
Indij
Iridij
Iterbij
Itrij
Jod
Kadmij
Kalcij
Kalifornij
Kalij
Kirij
Kisik
Klor
Kobalt
Kopernicij
Kositer
Kripton
Krom
Ksenon
Lantan
Lavrencij
Litij
Livermorij
Lutecij
Magnezij
Majtnerij
Mangan
Mendelevij
Molibden
Moskovij
Natrij
Neodim
Neon
Neptunij
Nihonij
Nikelj
Niobij
Nobelij
Ogljik
Osmij
Paladij
Platina
Plutonij
Polonij
Prazeodim
Prometij
Protaktinij
Raderfordij
Radij
Radon
Renij
Rentgenij
Rodij
Rubidij
Rutenij
Samarij
Selen
Siborgij
Silicij
Skandij
Srebro
Stroncij
Svinec
Talij
Tantal
Tehnecij
Telur
Terbij
Titan
Torij
Tulij
Unbinilij
Ununennij
Ununoktij
Ununseptij
Uran
Vanadij
Vodik
Volfram
Zlato
1. Vodik 2. Helij 3. Litij 4. Berilij 5. Bor 6. Ogljik 7. Dušik 8. Kisik 9. Fluor 10. Neon 11. Natrij 12. Magnezij 13. Aluminij 14. Silicij 15. Fosfor 16. Žveplo 17. Klor 18. Argon 19. Kalij 20. Kalcij 21. Skandij 22. Titan 23. Vanadij 24. Krom 25. Mangan 26. Železo 27. Kobalt 28. Nikelj 29. Baker 30. Cink 31. Galij 32. Germanij 33. Arzen 34. Selen 35. Brom 36. Kripton 37. Rubidij 38. Stroncij 39. Itrij 40. Cirkonij 41. Niobij 42. Molibden 43. Tehnecij 44. Rutenij 45. Rodij 46. Paladij 47. Srebro 48. Kadmij 49. Indij 50. Kositer 51. Antimon 52. Telur 53. Jod 54. Ksenon 55. Cezij 56. Barij 57. Lantan 58. Cerij 59. Prazeodim 60. Neodim 61. Prometij 62. Samarij 63. Evropij 64. Gadolinij 65. Terbij 66. Disprozij 67. Holmij 68. Erbij 69. Tulij 70. Iterbij 71. Lutecij 72. Hafnij 73. Tantal 74. Volfram 75. Renij 76. Osmij 77. Iridij 78. Platina 79. Zlato 80. Živo srebro 81. Talij 82. Svinec 83. Bizmut 84. Polonij 85. Astat 86. Radon 87. Francij 88. Radij 89. Aktinij 90. Torij 91. Protaktinij 92. Uran 93. Neptunij 94. Plutonij 95. Americij 96. Kirij 97. Berkelij 98. Kalifornij 99. Ajnštajnij 100. Fermij 101. Mendelevij 102. Nobelij 103. Lavrencij 104. Raderfordij 105. Dubnij 106. Siborgij 107. Borij 108. Hasij 109. Majtnerij 110. Darmštatij 111. Rentgenij 112. Kopernicij 113. Nihonij 114. Flerovij 115. Moskovij 116. Livermorij 117. Ununseptij 118. Ununoktij 119. Ununennij 120. Unbinilij