Element names in Latvian - Elementymology & Elements Multidict

Elementymology & Elements Multidict

Ķīmisko elementu periodiskā tabula

Numerical list   Alphabetical list
 1. Ūdeņradis
 2. Hēlijs
 3. Litijs
 4. Berilijs
 5. Bors
 6. Ogleklis
 7. Slāpeklis
 8. Skābeklis
 9. Fluors
 10. Neons
 11. Nātrijs
 12. Magnijs
 13. Alumīnijs
 14. Silīcijs
 15. Fosfors
 16. Sērs
 17. Hlors
 18. Argons
 19. Kālijs
 20. Kalcijs
 21. Skandijs
 22. Titāns
 23. Vanādijs
 24. Hroms
 25. Mangāns
 26. Dzelzs
 27. Kobalts
 28. Niķelis
 29. Varš
 30. Cinks
 31. Gallijs
 32. Ģermānijs
 33. Arsēns
 34. Selēns
 35. Broms
 36. Kriptons
 37. Rubīdijs
 38. Stroncijs
 39. Itrijs
 40. Cirkonijs
 41. Niobijs
 42. Molibdens
 43. Tehnēcijs
 44. Rutēnijs
 45. Rodijs
 46. Pallādijs
 47. Sudrabs
 48. Kadmijs
 49. Indijs
 50. Alva
 51. Antimons
 52. Telūrs
 53. Jods
 54. Ksenons
 55. Cēzijs
 56. Bārijs
 57. Lantāns
 58. Cerijs
 59. Praseodīms
 1. Neodīms
 2. Prometijs
 3. Samārijs
 4. Eiropijs
 5. Gadolīnijs
 6. Terbijs
 7. Disprozijs
 8. Holmijs
 9. Erbijs
 10. Tûlijs
 11. Iterbijs
 12. Lutēcijs
 13. Hafnijs
 14. Tantals
 15. Volframs
 16. Rēnijs
 17. Osmijs
 18. Irīdijs
 19. Platīns
 20. Zelts
 21. Dzīvsudrabs
 22. Tallijs
 23. Svins
 24. Bismuts
 25. Polonijs
 26. Astats
 27. Radons
 28. Francijs
 29. Rādijs
 30. Aktīnijs
 31. Torijs
 32. Protaktīnijs
 33. Urāns
 34. Neptūnijs
 35. Plutonijs
 36. Amerīcijs
 37. Kirijs
 38. Berklijs
 39. Kalifornijs
 40. Einšteinijs
 41. Fermijs
 42. Mendelevijs
 43. Nobelijs
 44. Lourensijs
 45. Ruterfordijs
 46. Dubnijs
 47. Seaborgijs
 48. Borijs
 49. Hassijs
 50. Meitnērijs
 51. Darmštatijs
 52. Rentgenijs
 53. Copernicijs
 54. Nihonijs
 55. Flerovijs
 56. Moskovijs
 57. Livermorijs
 58. Ununseptijs
 59. Ununoktijs

Latviešu

Latvian
Official state language of Latvia. It is also sometimes referred to as Lettish.
1.5 million speakers.

Clickable Periodic Table of the Elements

Additions to the element names:
² = alternative form
† = form no longer in use.

N.B. Because of the use of UTF8-encoding, accented letters (È, á, ô, etc.) are not alphabetized in the correct way.

Source:
Free English Latvian online dictionary (21 April 2000). Thanks to Alex Fink and Jānis Vindavs for their corrections and additions (January 2001 and March 2004).
Additions from Wikipedia (Jan. 2010).

Ģermānijs
Ūdeņradis
Aktīnijs
Alumīnijs
Alva
Amerīcijs
Antimons
Argons
Arsēns
Astats
Bārijs
Berilijs
Berklijs
Bismuts
Borijs
Bors
Broms
Cēzijs
Cerijs
Cinks
Cirkonijs
Copernicijs
Darmštatijs
Disprozijs
Dubnijs
Dzīvsudrabs
Dzelzs
Einšteinijs
Eiropijs
Erbijs
Fermijs
Flerovijs
Fluors
Fosfors
Francijs
Gadolīnijs
Gallijs
Hēlijs
Hafnijs
Hassijs
Hlors
Holmijs
Hroms
Indijs
Irīdijs
Iterbijs
Itrijs
Jods
Kālijs
Kadmijs
Kalcijs
Kalifornijs
Kirijs
Kobalts
Kriptons
Ksenons
Lantāns
Litijs
Livermorijs
Lourensijs
Lutēcijs
Magnijs
Mangāns
Meitnērijs
Mendelevijs
Molibdens
Moskovijs
Nātrijs
Neodīms
Neons
Neptūnijs
Niķelis
Nihonijs
Niobijs
Nobelijs
Ogleklis
Osmijs
Pallādijs
Platīns
Plutonijs
Polonijs
Praseodīms
Prometijs
Protaktīnijs
Rādijs
Rēnijs
Radons
Rentgenijs
Rodijs
Rubīdijs
Rutēnijs
Ruterfordijs
Sērs
Samārijs
Seaborgijs
Selēns
Silīcijs
Skābeklis
Skandijs
Slāpeklis
Stroncijs
Sudrabs
Svins
Tûlijs
Tallijs
Tantals
Tehnēcijs
Telūrs
Terbijs
Titāns
Torijs
Ununoktijs
Ununseptijs
Urāns
Vanādijs
Varš
Volframs
Zelts
1. Ūdeņradis 2. Hēlijs 3. Litijs 4. Berilijs 5. Bors 6. Ogleklis 7. Slāpeklis 8. Skābeklis 9. Fluors 10. Neons 11. Nātrijs 12. Magnijs 13. Alumīnijs 14. Silīcijs 15. Fosfors 16. Sērs 17. Hlors 18. Argons 19. Kālijs 20. Kalcijs 21. Skandijs 22. Titāns 23. Vanādijs 24. Hroms 25. Mangāns 26. Dzelzs 27. Kobalts 28. Niķelis 29. Varš 30. Cinks 31. Gallijs 32. Ģermānijs 33. Arsēns 34. Selēns 35. Broms 36. Kriptons 37. Rubīdijs 38. Stroncijs 39. Itrijs 40. Cirkonijs 41. Niobijs 42. Molibdens 43. Tehnēcijs 44. Rutēnijs 45. Rodijs 46. Pallādijs 47. Sudrabs 48. Kadmijs 49. Indijs 50. Alva 51. Antimons 52. Telūrs 53. Jods 54. Ksenons 55. Cēzijs 56. Bārijs 57. Lantāns 58. Cerijs 59. Praseodīms 60. Neodīms 61. Prometijs 62. Samārijs 63. Eiropijs 64. Gadolīnijs 65. Terbijs 66. Disprozijs 67. Holmijs 68. Erbijs 69. Tûlijs 70. Iterbijs 71. Lutēcijs 72. Hafnijs 73. Tantals 74. Volframs 75. Rēnijs 76. Osmijs 77. Irīdijs 78. Platīns 79. Zelts 80. Dzīvsudrabs 81. Tallijs 82. Svins 83. Bismuts 84. Polonijs 85. Astats 86. Radons 87. Francijs 88. Rādijs 89. Aktīnijs 90. Torijs 91. Protaktīnijs 92. Urāns 93. Neptūnijs 94. Plutonijs 95. Amerīcijs 96. Kirijs 97. Berklijs 98. Kalifornijs 99. Einšteinijs 100. Fermijs 101. Mendelevijs 102. Nobelijs 103. Lourensijs 104. Ruterfordijs 105. Dubnijs 106. Seaborgijs 107. Borijs 108. Hassijs 109. Meitnērijs 110. Darmštatijs 111. Rentgenijs 112. Copernicijs 113. Nihonijs 114. Flerovijs 115. Moskovijs 116. Livermorijs 117. Ununseptijs 118. Ununoktijs