Element names in Lithuanian - Elementymology & Elements Multidict

Elementymology & Elements Multidict

Periodinė cheminių elementų sistema

Numerical list   Alphabetical list
 1. Vandenilis
 2. Helis
 3. Litis
 4. Berilis
 5. Boras
 6. Anglis
 7. Azotas
 8. Deguonis
 9. Fluoras
 10. Neonas
 11. Natris
 12. Magnis
 13. Aliuminis
 14. Silicis
 15. Fosforas
 16. Siera
 17. Chloras
 18. Argonas
 19. Kalis
 20. Kalcis
 21. Skandis
 22. Titanas
 23. Vanadis
 24. Chromas
 25. Manganas
 26. Geležis
 27. Kobaltas
 28. Nikelis
 29. Varis
 30. Cinkas
 31. Galis
 32. Germanis
 33. Arsenas
 34. Selenas
 35. Bromas
 36. Kriptonas
 37. Rubidis
 38. Stroncis
 39. Itris
 40. Cirkonis
 41. Niobis
 42. Molibdenas
 43. Technecis
 44. Rutenis
 45. Rodis
 46. Paladis
 47. Sidabras
 48. Kadmis
 49. Indis
 50. Alavas
 51. Stibis
 52. Telūras
 53. Jodas
 54. Ksenonas
 55. Cezis
 56. Baris
 57. Lantanas
 58. Ceris
 59. Prazeodimis
 1. Neodimis
 2. Prometis
 3. Samaris
 4. Europis
 5. Gadolinis
 6. Terbis
 7. Disprozis
 8. Holmis
 9. Erbis
 10. Tulis
 11. Iterbis
 12. Liutecis
 13. Hafnis
 14. Tantalas
 15. Volframas
 16. Renis
 17. Osmis
 18. Iridis
 19. Platina
 20. Auksas
 21. Gyvsidabris
 22. Talis
 23. Švinas
 24. Bismutas
 25. Polonis
 26. Astatinas
 27. Radonas
 28. Francis
 29. Radis
 30. Aktinis
 31. Toris
 32. Protaktinis
 33. Uranas
 34. Neptūnas
 35. Plutonis
 36. Americis
 37. Kiuris
 38. Berklis
 39. Kalifornis
 40. Einšteinis
 41. Fermis
 42. Mendelevis
 43. Nobelis
 44. Lorensis
 45. Ruterfordis
 46. Dubnis
 47. Syborgis
 48. Boris
 49. Hasis
 50. Meitneris
 51. Darmstadtis
 52. Rentgenis
 53. Koperniumas
 54. Nihonijus
 55. Flerovijus
 56. Moskovijus
 57. Livermorijus
 58. Ununseptijus
 59. Ununoktijus

Lietuviškai

Lithuanian
Official state language of Lithuania.
4-5 million speakers.

Clickable Periodic Table of the Elements

Additions to the element names:
² = alternative form
† = form no longer in use.

N.B. Because of the use of UTF8-encoding, accented letters (È, á, ô, etc.) are not alphabetized in the correct way.

Source:
List of names sent to me by Algirdas Brukstus of the Chemijos fakultetas, Vilnius University (29 December 1999).
Additions from Wikipedia (Jan. 2010).

Švinas
Aktinis
Alavas
Aliuminis
Americis
Anglis
Argonas
Arsenas
Astatinas
Auksas
Azotas
Baris
Berilis
Berklis
Bismutas
Boras
Boris
Bromas
Ceris
Cezis
Chloras
Chromas
Cinkas
Cirkonis
Darmstadtis
Deguonis
Disprozis
Dubnis
Einšteinis
Erbis
Europis
Fermis
Flerovijus
Fluoras
Fosforas
Francis
Gadolinis
Galis
Geležis
Germanis
Gyvsidabris
Hafnis
Hasis
Helis
Holmis
Indis
Iridis
Iterbis
Itris
Jodas
Kadmis
Kalcis
Kalifornis
Kalis
Kiuris
Kobaltas
Koperniumas
Kriptonas
Ksenonas
Lantanas
Litis
Liutecis
Livermorijus
Lorensis
Magnis
Manganas
Meitneris
Mendelevis
Molibdenas
Moskovijus
Natris
Neodimis
Neonas
Neptūnas
Nihonijus
Nikelis
Niobis
Nobelis
Osmis
Paladis
Platina
Plutonis
Polonis
Prazeodimis
Prometis
Protaktinis
Radis
Radonas
Renis
Rentgenis
Rodis
Rubidis
Rutenis
Ruterfordis
Samaris
Selenas
Sidabras
Siera
Silicis
Skandis
Stibis
Stroncis
Syborgis
Talis
Tantalas
Technecis
Telūras
Terbis
Titanas
Toris
Tulis
Ununoktijus
Ununseptijus
Uranas
Vanadis
Vandenilis
Varis
Volframas
1. Vandenilis 2. Helis 3. Litis 4. Berilis 5. Boras 6. Anglis 7. Azotas 8. Deguonis 9. Fluoras 10. Neonas 11. Natris 12. Magnis 13. Aliuminis 14. Silicis 15. Fosforas 16. Siera 17. Chloras 18. Argonas 19. Kalis 20. Kalcis 21. Skandis 22. Titanas 23. Vanadis 24. Chromas 25. Manganas 26. Geležis 27. Kobaltas 28. Nikelis 29. Varis 30. Cinkas 31. Galis 32. Germanis 33. Arsenas 34. Selenas 35. Bromas 36. Kriptonas 37. Rubidis 38. Stroncis 39. Itris 40. Cirkonis 41. Niobis 42. Molibdenas 43. Technecis 44. Rutenis 45. Rodis 46. Paladis 47. Sidabras 48. Kadmis 49. Indis 50. Alavas 51. Stibis 52. Telūras 53. Jodas 54. Ksenonas 55. Cezis 56. Baris 57. Lantanas 58. Ceris 59. Prazeodimis 60. Neodimis 61. Prometis 62. Samaris 63. Europis 64. Gadolinis 65. Terbis 66. Disprozis 67. Holmis 68. Erbis 69. Tulis 70. Iterbis 71. Liutecis 72. Hafnis 73. Tantalas 74. Volframas 75. Renis 76. Osmis 77. Iridis 78. Platina 79. Auksas 80. Gyvsidabris 81. Talis 82. Švinas 83. Bismutas 84. Polonis 85. Astatinas 86. Radonas 87. Francis 88. Radis 89. Aktinis 90. Toris 91. Protaktinis 92. Uranas 93. Neptūnas 94. Plutonis 95. Americis 96. Kiuris 97. Berklis 98. Kalifornis 99. Einšteinis 100. Fermis 101. Mendelevis 102. Nobelis 103. Lorensis 104. Ruterfordis 105. Dubnis 106. Syborgis 107. Boris 108. Hasis 109. Meitneris 110. Darmstadtis 111. Rentgenis 112. Koperniumas 113. Nihonijus 114. Flerovijus 115. Moskovijus 116. Livermorijus 117. Ununseptijus 118. Ununoktijus