Element names in Armenian - Elementymology & Elements Multidict

Elementymology & Elements Multidict

Պարբերական աղյուսակ

Numerical list   Alphabetical list
 1. Ջրածին
 2. Հելիում
 3. Լիթիում
 4. Բերիլիում
 5. Բոր
 6. Ածխածին
 7. Ազոտ
 8. Թթվածին
 9. Ֆտոր
 10. Նեոն
 11. Նատրիում
 12. Մագնեզիում
 13. Ալյումինում
 14. Սիլիցիում
 15. Ֆոսֆոր
 16. Ծծումբ
 17. Քլոր
 18. Արգոն
 19. Կալիում
 20. Կալցիում
 21. Սկանդիում
 22. Տիտան
 23. Վանադիում
 24. Քրոմ
 25. Մանգան
 26. Երկաթ
 27. Կոբալտ
 28. Նիկել
 29. Պղինձ
 30. Ցինկ
 31. .ալիում
 32. .երմանիում
 33. Արսեն
 34. Սելեն
 35. Բրոմ
 36. Կրիպտոն
 37. Ռուբիդիում
 38. Ստրոնցիում
 39. Իտրիում
 40. Ցիրկոնիում
 41. Նիոբիում
 42. Մոլիբդեն
 43. Տեխնեցիում
 44. Ռոթենիում
 45. Ռոդիում
 46. Պալադիում
 47. Արծաթ
 48. Կադմիում
 49. Ինդիում
 50. Անագ
 51. Ծարիր
 52. Տելուր
 53. Յոդ
 54. Քսենոն
 55. Ցեզիում
 1. Բարիում
 2. Լանթան
 3. Ցերիում
 4. Պրազեդիում
 5. Նեոդիում
 6. Պրոմեթիում
 7. Սամարիում
 8. Եվրոպիում
 9. .ադոլինիում
 10. Կերբիում
 11. Դիսպրոզիում
 12. Հոլմիում
 13. Էրբիում
 14. Թուլիում
 15. Իտերբիում
 16. Լուտեցիում
 17. Հաֆնիում
 18. Տանտալ
 19. Վոլֆրամ
 20. Ռենիում
 21. Օսմիում
 22. Իրիդիում
 23. Պլատին
 24. Ոսկի
 25. Սնդիկ
 26. Թալիում
 27. Կապար
 28. Բիսմութ
 29. Պոլոնիում
 30. Աստատ
 31. Ռադոն
 32. Ֆրասիում
 33. Ռադիում
 34. Ակտինիում
 35. Թորիում
 36. Պրոտակտինիում
 37. ՈՒրան
 38. Նեպտունիում
 39. Պլուտոնիում
 40. Ամերիցիում
 41. Կյուրիում
 42. Բերկլիում
 43. Կալիֆոռնիում
 44. Էյնչտեյնիում
 45. Ֆերմիում
 46. Մենդելեվիում
 47. Նրբելինիում
 48. Լոուրենսիում
 49. Ռեզերֆորդիում
 50. Դուբնիում
 51. Սիբորգիում
 52. Բորիում
 53. Հասիում
 54. Մայտներիում

Հայերէն

Armenian
Official language of the Republic of Armenia as well as in the region of Nagorno-Karabakh.
Written in its own script, the Armenian alphabet.
6.7 million speakers.

Clickable Periodic Table of the Elements

Additions to the element names:
² = alternative form
† = form no longer in use.

N.B. Because of the use of UTF8-encoding, accented letters (È, á, ô, etc.) are not alphabetized in the correct way.

Source:
Michael Canov, Armenian - Periodic Table in Armenian (accessed 16 December 2003).
Canov's source has:
* Հոլիում [holium]
** Թալիում [t'alium]

Translitteration follows the system of Omniglot

Ազոտ
Ալյումինում
Ածխածին
Ակտինիում
Ամերիցիում
Անագ
Աստատ
Արգոն
Արծաթ
Արսեն
Բարիում
Բերիլիում
Բերկլիում
Բիսմութ
Բոր
Բորիում
Բրոմ
Դիսպրոզիում
Դուբնիում
Եվրոպիում
Երկաթ
Էյնչտեյնիում
Էրբիում
Թալիում
Թթվածին
Թորիում
Թուլիում
Ինդիում
Իտերբիում
Իտրիում
Իրիդիում
Լանթան
Լիթիում
Լոուրենսիում
Լուտեցիում
Ծարիր
Ծծումբ
Կադմիում
Կալիում
Կալիֆոռնիում
Կալցիում
Կապար
Կերբիում
Կյուրիում
Կոբալտ
Կրիպտոն
Հասիում
Հաֆնիում
Հելիում
Հոլմիում
Մագնեզիում
Մայտներիում
Մանգան
Մենդելեվիում
Մոլիբդեն
Յոդ
Նատրիում
Նեոդիում
Նեոն
Նեպտունիում
Նիկել
Նիոբիում
Նրբելինիում
ՈՒրան
Ոսկի
Պալադիում
Պլատին
Պլուտոնիում
Պղինձ
Պոլոնիում
Պրազեդիում
Պրոմեթիում
Պրոտակտինիում
Ջրածին
Ռադիում
Ռադոն
Ռեզերֆորդիում
Ռենիում
Ռոդիում
Ռոթենիում
Ռուբիդիում
Սամարիում
Սելեն
Սիբորգիում
Սիլիցիում
Սկանդիում
Սնդիկ
Ստրոնցիում
Վանադիում
Վոլֆրամ
Տանտալ
Տելուր
Տեխնեցիում
Տիտան
Ցեզիում
Ցերիում
Ցինկ
Ցիրկոնիում
Քլոր
Քսենոն
Քրոմ
Օսմիում
Ֆերմիում
Ֆոսֆոր
Ֆտոր
Ֆրասիում
.ադոլինիում
.ալիում
.երմանիում
1. Ջրածին 2. Հելիում 3. Լիթիում 4. Բերիլիում 5. Բոր 6. Ածխածին 7. Ազոտ 8. Թթվածին 9. Ֆտոր 10. Նեոն 11. Նատրիում 12. Մագնեզիում 13. Ալյումինում 14. Սիլիցիում 15. Ֆոսֆոր 16. Ծծումբ 17. Քլոր 18. Արգոն 19. Կալիում 20. Կալցիում 21. Սկանդիում 22. Տիտան 23. Վանադիում 24. Քրոմ 25. Մանգան 26. Երկաթ 27. Կոբալտ 28. Նիկել 29. Պղինձ 30. Ցինկ 31. .ալիում 32. .երմանիում 33. Արսեն 34. Սելեն 35. Բրոմ 36. Կրիպտոն 37. Ռուբիդիում 38. Ստրոնցիում 39. Իտրիում 40. Ցիրկոնիում 41. Նիոբիում 42. Մոլիբդեն 43. Տեխնեցիում 44. Ռոթենիում 45. Ռոդիում 46. Պալադիում 47. Արծաթ 48. Կադմիում 49. Ինդիում 50. Անագ 51. Ծարիր 52. Տելուր 53. Յոդ 54. Քսենոն 55. Ցեզիում 56. Բարիում 57. Լանթան 58. Ցերիում 59. Պրազեդիում 60. Նեոդիում 61. Պրոմեթիում 62. Սամարիում 63. Եվրոպիում 64. .ադոլինիում 65. Կերբիում 66. Դիսպրոզիում 67. Հոլմիում 68. Էրբիում 69. Թուլիում 70. Իտերբիում 71. Լուտեցիում 72. Հաֆնիում 73. Տանտալ 74. Վոլֆրամ 75. Ռենիում 76. Օսմիում 77. Իրիդիում 78. Պլատին 79. Ոսկի 80. Սնդիկ 81. Թալիում 82. Կապար 83. Բիսմութ 84. Պոլոնիում 85. Աստատ 86. Ռադոն 87. Ֆրասիում 88. Ռադիում 89. Ակտինիում 90. Թորիում 91. Պրոտակտինիում 92. ՈՒրան 93. Նեպտունիում 94. Պլուտոնիում 95. Ամերիցիում 96. Կյուրիում 97. Բերկլիում 98. Կալիֆոռնիում 99. Էյնչտեյնիում 100. Ֆերմիում 101. Մենդելեվիում 102. Նրբելինիում 103. Լոուրենսիում 104. Ռեզերֆորդիում 105. Դուբնիում 106. Սիբորգիում 107. Բորիում 108. Հասիում 109. Մայտներիում