Element names in Gujarati - Elementymology & Elements Multidict

Elementymology & Elements Multidict

આવર્ત કોષ્ટક

Numerical list   Alphabetical list
 1. હાઈડ્રોજન
 2. હીલિયમ
 3. લિથિયમનો
 4. બૅરીલીયમનો
 5. બોરૉનનો
 6. કાર્બન
 7. નાઇટ્રોજન
 8. ઑક્સીજન
 9. ફ્લોરિનનો
 10. નીયૉનનો
 11. સોડિયમનો
 12. મૅગ્નેશિયમનો
 13. એલ્યુમિનિયમનો
 14. સિલિકોન
 15. ફૉસ્ફરસનો
 16. સલ્ફરનો
 17. ક્લોરિનનો
 18. આર્ગૉનનો
 19. પોટૅશિયમનો
 20. કૅલ્શિયમનો
 21. સ્કૅનડિયમનો
 22. ટાઇટેનિયમનો
 23. વૅનેડિયમનો
 24. ક્રોમિયમનો
 25. મૅંગેનીઝનો
 26. લોખંડ
 27. કોબાલ્ટનો
 28. નિકલનો
 29. તાંબુ
 30. જસતનો
 31. ગૅલિયમનો
 32. જર્મેનિયમનો
 33. આર્સેનિકનો
 34. સેલેનિયમનો
 35. બ્રોમિનનો
 36. ક્રિપ્ટૉનનો
 37. રૂબિડિયમનો
 38. સ્ટ્રૉંટીયમનો
 39. ઇટ્રીયમનો
 40. ઝરકોનિયમનો
 41. નાયોબિયમનો
 42. મોલિબ્ડેનમનો
 43. ટૅક્નીશિયમનો
 44. રૂથીનિયમનો
 45. રોડિયમનો
 46. પલેડિયમનો
 47. ચાંદી
 48. કૅડમિયમનો
 49. ઇન્ડિયમનો
 50. ટિનનો
 51. ઍન્ટિમનીનો
 52. ટૅલ્યુરિયમનો
 53. આયોડિનનો
 54. ઝેનોનનો
 55. સિઝિયમનો
 56. બેરિયમનો
 57. લૅન્થેનમનો
 58. સીરિયમનો
 59. પ્રેસિઓડિનિયમનો
 1. નિયોડિનિયમનો
 2. પ્રોમીનિયમનો
 3. સમૅરિયમનો
 4. યુરોપિયમનો
 5. ગૅડોલિનિયમનો
 6. ટર્બિયમનો
 7. ડિસ્પ્રોઝિયમનો
 8. હોમિયમનો
 9. અર્બિયમનો
 10. થૂલિયમનો
 11. ઇટર્બિયમનો
 12. લૂટીશિયમનો
 13. હાફ્નિયમનો
 14. ટૅન્ટલમનો
 15. ટંગ્સ્ટનનો
 16. રીનિયમનો
 17. ઑસ્મિયમનો
 18. ઇરિડિયમનો
 19. પ્લૅટિનમનો
 20. સોનું
 21. મર્ક્યુરી
 22. થૅલિયમનો
 23. સીસુંનો
 24. બિસ્મથનો
 25. પોલોનિયમનો
 26. ઍસ્ટેટીનનો
 27. રેડૉનનો
 28. ફ્રાન્સિયમનો
 29. રેડિયમનો
 30. ઍક્ટિનિયમનો
 31. થોરિયમનો
 32. પ્રોટૅક્ટિનિયમનો
 33. યુરેનિયમનો
 34. નેપ્ટુનિયમનો
 35. પ્લુટોનિયમનો
 36. ઍમરિશિયમનો
 37. ક્યૂરિયમનો
 38. બર્ક્લિયમનો
 39. કૅલિફોર્નિયમનો
 40. આઇનસ્ટાઇનિયમનો
 41. ફર્મિયમનો
 42. --
 43. નોબૅલિયમનો
 44. લૉરેન્સિયમનો
 45. રધર્ફોર્ડિયમનો
 46. ડૂબ્નિયમનો
 47. સીબોર્ગીયમનો
 48. બોરિયમનો
 49. હૅસિયમનો
 50. માઇટ્નીરિયમનો
 51. ડાર્મસ્ટાટિયમનો
 52. રૅન્ટગનિયમનો
 53. યુનુન્બિયમનો
 54. યુનુન્ટ્રિયમનો
 55. યુનુન્ક્વૉડિયમનો
 56. યુનુન્પેનટિયમનો
 57. યુનુનહેક્સિયમનો
 58. યુનુન્સેપ્ટિયમનો
 59. યુનુનૉક્ટિયમનો

ગુજશતી

Gujarati
Gujarātī, an Indo-Aryan language spoken by about 46 million people in the Indian states of Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Karnataka and Madhya Pradesh.
Written in Gujarati script.
46.1 million speakers.

Clickable Periodic Table of the Elements

Additions to the element names:
² = alternative form
† = form no longer in use.

N.B. Because of the use of UTF8-encoding, accented letters (È, á, ô, etc.) are not alphabetized in the correct way.

Source:
આવર્ત કોષ્ટક
UTF-8 encoding with Richard Ishida's Unicode Converter.
Transcription (on the element pages) based on Thomas T. Pedersen's Transliteration of Non-Roman Scripts.

અર્બિયમનો
આઇનસ્ટાઇનિયમનો
આયોડિનનો
આર્ગૉનનો
આર્સેનિકનો
ઇટર્બિયમનો
ઇટ્રીયમનો
ઇન્ડિયમનો
ઇરિડિયમનો
ઍક્ટિનિયમનો
ઍન્ટિમનીનો
ઍમરિશિયમનો
ઍસ્ટેટીનનો
એલ્યુમિનિયમનો
ઑક્સીજન
ઑસ્મિયમનો
કાર્બન
કૅડમિયમનો
કૅલિફોર્નિયમનો
કૅલ્શિયમનો
કોબાલ્ટનો
ક્યૂરિયમનો
ક્રિપ્ટૉનનો
ક્રોમિયમનો
ક્લોરિનનો
ગૅડોલિનિયમનો
ગૅલિયમનો
ચાંદી
જર્મેનિયમનો
જસતનો
ઝરકોનિયમનો
ઝેનોનનો
ટંગ્સ્ટનનો
ટર્બિયમનો
ટાઇટેનિયમનો
ટિનનો
ટૅક્નીશિયમનો
ટૅન્ટલમનો
ટૅલ્યુરિયમનો
ડાર્મસ્ટાટિયમનો
ડિસ્પ્રોઝિયમનો
ડૂબ્નિયમનો
તાંબુ
થૂલિયમનો
થૅલિયમનો
થોરિયમનો
નાઇટ્રોજન
નાયોબિયમનો
નિકલનો
નિયોડિનિયમનો
નીયૉનનો
નેપ્ટુનિયમનો
નોબૅલિયમનો
પલેડિયમનો
પોટૅશિયમનો
પોલોનિયમનો
પ્રેસિઓડિનિયમનો
પ્રોટૅક્ટિનિયમનો
પ્રોમીનિયમનો
પ્લુટોનિયમનો
પ્લૅટિનમનો
ફર્મિયમનો
ફૉસ્ફરસનો
ફ્રાન્સિયમનો
ફ્લોરિનનો
બર્ક્લિયમનો
બિસ્મથનો
બૅરીલીયમનો
બેરિયમનો
બોરિયમનો
બોરૉનનો
બ્રોમિનનો
મર્ક્યુરી
માઇટ્નીરિયમનો
મૅંગેનીઝનો
મૅગ્નેશિયમનો
મોલિબ્ડેનમનો
યુનુનહેક્સિયમનો
યુનુનૉક્ટિયમનો
યુનુન્ક્વૉડિયમનો
યુનુન્ટ્રિયમનો
યુનુન્પેનટિયમનો
યુનુન્બિયમનો
યુનુન્સેપ્ટિયમનો
યુરેનિયમનો
યુરોપિયમનો
રધર્ફોર્ડિયમનો
રીનિયમનો
રૂથીનિયમનો
રૂબિડિયમનો
રૅન્ટગનિયમનો
રેડિયમનો
રેડૉનનો
રોડિયમનો
લિથિયમનો
લૂટીશિયમનો
લૅન્થેનમનો
લૉરેન્સિયમનો
લોખંડ
વૅનેડિયમનો
સમૅરિયમનો
સલ્ફરનો
સિઝિયમનો
સિલિકોન
સીબોર્ગીયમનો
સીરિયમનો
સીસુંનો
સેલેનિયમનો
સોડિયમનો
સોનું
સ્કૅનડિયમનો
સ્ટ્રૉંટીયમનો
હાઈડ્રોજન
હાફ્નિયમનો
હીલિયમ
હૅસિયમનો
હોમિયમનો
--
1. હાઈડ્રોજન 2. હીલિયમ 3. લિથિયમનો 4. બૅરીલીયમનો 5. બોરૉનનો 6. કાર્બન 7. નાઇટ્રોજન 8. ઑક્સીજન 9. ફ્લોરિનનો 10. નીયૉનનો 11. સોડિયમનો 12. મૅગ્નેશિયમનો 13. એલ્યુમિનિયમનો 14. સિલિકોન 15. ફૉસ્ફરસનો 16. સલ્ફરનો 17. ક્લોરિનનો 18. આર્ગૉનનો 19. પોટૅશિયમનો 20. કૅલ્શિયમનો 21. સ્કૅનડિયમનો 22. ટાઇટેનિયમનો 23. વૅનેડિયમનો 24. ક્રોમિયમનો 25. મૅંગેનીઝનો 26. લોખંડ 27. કોબાલ્ટનો 28. નિકલનો 29. તાંબુ 30. જસતનો 31. ગૅલિયમનો 32. જર્મેનિયમનો 33. આર્સેનિકનો 34. સેલેનિયમનો 35. બ્રોમિનનો 36. ક્રિપ્ટૉનનો 37. રૂબિડિયમનો 38. સ્ટ્રૉંટીયમનો 39. ઇટ્રીયમનો 40. ઝરકોનિયમનો 41. નાયોબિયમનો 42. મોલિબ્ડેનમનો 43. ટૅક્નીશિયમનો 44. રૂથીનિયમનો 45. રોડિયમનો 46. પલેડિયમનો 47. ચાંદી 48. કૅડમિયમનો 49. ઇન્ડિયમનો 50. ટિનનો 51. ઍન્ટિમનીનો 52. ટૅલ્યુરિયમનો 53. આયોડિનનો 54. ઝેનોનનો 55. સિઝિયમનો 56. બેરિયમનો 57. લૅન્થેનમનો 58. સીરિયમનો 59. પ્રેસિઓડિનિયમનો 60. નિયોડિનિયમનો 61. પ્રોમીનિયમનો 62. સમૅરિયમનો 63. યુરોપિયમનો 64. ગૅડોલિનિયમનો 65. ટર્બિયમનો 66. ડિસ્પ્રોઝિયમનો 67. હોમિયમનો 68. અર્બિયમનો 69. થૂલિયમનો 70. ઇટર્બિયમનો 71. લૂટીશિયમનો 72. હાફ્નિયમનો 73. ટૅન્ટલમનો 74. ટંગ્સ્ટનનો 75. રીનિયમનો 76. ઑસ્મિયમનો 77. ઇરિડિયમનો 78. પ્લૅટિનમનો 79. સોનું 80. મર્ક્યુરી 81. થૅલિયમનો 82. સીસુંનો 83. બિસ્મથનો 84. પોલોનિયમનો 85. ઍસ્ટેટીનનો 86. રેડૉનનો 87. ફ્રાન્સિયમનો 88. રેડિયમનો 89. ઍક્ટિનિયમનો 90. થોરિયમનો 91. પ્રોટૅક્ટિનિયમનો 92. યુરેનિયમનો 93. નેપ્ટુનિયમનો 94. પ્લુટોનિયમનો 95. ઍમરિશિયમનો 96. ક્યૂરિયમનો 97. બર્ક્લિયમનો 98. કૅલિફોર્નિયમનો 99. આઇનસ્ટાઇનિયમનો 100. ફર્મિયમનો 101. -- 102. નોબૅલિયમનો 103. લૉરેન્સિયમનો 104. રધર્ફોર્ડિયમનો 105. ડૂબ્નિયમનો 106. સીબોર્ગીયમનો 107. બોરિયમનો 108. હૅસિયમનો 109. માઇટ્નીરિયમનો 110. ડાર્મસ્ટાટિયમનો 111. રૅન્ટગનિયમનો 112. યુનુન્બિયમનો 113. યુનુન્ટ્રિયમનો 114. યુનુન્ક્વૉડિયમનો 115. યુનુન્પેનટિયમનો 116. યુનુનહેક્સિયમનો 117. યુનુન્સેપ્ટિયમનો 118. યુનુનૉક્ટિયમનો