Element names in Basque - Elementymology & Elements Multidict

Elementymology & Elements Multidict

Taula periodikoa elementu kimikoak

Numerical list   Alphabetical list
 1. Hidrogenoa
 2. Helioa
 3. Litioa
 4. Berilioa
 5. Boroa
 6. Karbonoa
 7. Nitrogenoa
 8. Oxigenoa
 9. Fluoroa
 10. Neona
 11. Sodioa
 12. Magnesioa
 13. Aluminioa
 14. Silizioa
 15. Fosforoa
 16. Sufrea
 17. Kloroa
 18. Argona
 19. Potasioa
 20. Kaltzioa
 21. Eskandioa
 22. Titanioa
 23. Banadioa
 24. Kromoa
 25. Manganesoa
 26. Burdina
 27. Kobaltoa
 28. Nikela
 29. Kobrea
 30. Zinka
 31. Galioa
 32. Germanioa
 33. Artsenikoa
 34. Selenioa
 35. Bromoa
 36. Kriptona
 37. Rubidioa
 38. Estrontzioa
 39. Itrioa
 40. Zirkonioa
 41. Niobioa
 42. Molibdenoa
 43. Teknezioa
 44. Rutenioa
 45. Rodioa
 46. Paladioa
 47. Zilarra
 48. Kadmioa
 49. Indioa
 50. Eztainua
 51. Antimonioa
 52. Telurioa
 53. Iodoa
 54. Xenona
 55. Zesioa
 56. Barioa
 57. Lantanoa
 58. Zerioa
 59. Praseodimioa
 60. Neodimioa
 1. Prometioa
 2. Samarioa
 3. Europioa
 4. Gadolinioa
 5. Terbioa
 6. Disprosioa
 7. Holmioa
 8. Erbioa
 9. Tulioa
 10. Iterbioa
 11. Lutezioa
 12. Hafnioa
 13. Tantalioa
 14. Wolframioa
 15. Renioa
 16. Osmioa
 17. Iridioa
 18. Platinoa
 19. Urrea
 20. Merkurioa
 21. Talioa
 22. Beruna
 23. Bismutoa
 24. Polonioa
 25. Astatoa
 26. Radona
 27. Frantzioa
 28. Radioa
 29. Aktinioa
 30. Torioa
 31. Protaktinioa
 32. Uranioa
 33. Neptunioa
 34. Plutonioa
 35. Amerizioa
 36. Kurioa
 37. Berkelioa
 38. Kalifornioa
 39. Einsteinioa
 40. Fermioa
 41. Mendelebioa
 42. Nobelioa
 43. Laurentzioa
 44. Rutherfordio
 45. Dubnio
 46. Seaborgio
 47. Bohrio
 48. Hassio
 49. Meitnerio
 50. Darmstadtio
 51. Roentgenio
 52. Copernicio
 53. Nihonio
 54. Flerovio
 55. Moscovio
 56. Livermorio
 57. Ununseptio
 58. Ununoctio
 59. Ununennio
 60. Unbinilio

Euskera

Basque
Navarre and in the Autonomous Community of the Basque Country (Comunidad Autónoma Vasca) (N Spain).
C. 1 million speakers.

Clickable Periodic Table of the Elements

Additions to the element names:
² = alternative form
† = form no longer in use.

N.B. Because of the use of UTF8-encoding, accented letters (È, á, ô, etc.) are not alphabetized in the correct way.

Source:
Julen Larrucea has a scanned periodical table on his website. Jef Braekmans has sent me this url (accessed 24 April 2000).
Element 104 and further from Wikipedia (has the suffix -io instead of -ioa, also all other names without the final -a).

Aktinioa
Aluminioa
Amerizioa
Antimonioa
Argona
Artsenikoa
Astatoa
Banadioa
Barioa
Berilioa
Berkelioa
Beruna
Bismutoa
Bohrio
Boroa
Bromoa
Burdina
Copernicio
Darmstadtio
Disprosioa
Dubnio
Einsteinioa
Erbioa
Eskandioa
Estrontzioa
Europioa
Eztainua
Fermioa
Flerovio
Fluoroa
Fosforoa
Frantzioa
Gadolinioa
Galioa
Germanioa
Hafnioa
Hassio
Helioa
Hidrogenoa
Holmioa
Indioa
Iodoa
Iridioa
Iterbioa
Itrioa
Kadmioa
Kalifornioa
Kaltzioa
Karbonoa
Kloroa
Kobaltoa
Kobrea
Kriptona
Kromoa
Kurioa
Lantanoa
Laurentzioa
Litioa
Livermorio
Lutezioa
Magnesioa
Manganesoa
Meitnerio
Mendelebioa
Merkurioa
Molibdenoa
Moscovio
Neodimioa
Neona
Neptunioa
Nihonio
Nikela
Niobioa
Nitrogenoa
Nobelioa
Osmioa
Oxigenoa
Paladioa
Platinoa
Plutonioa
Polonioa
Potasioa
Praseodimioa
Prometioa
Protaktinioa
Radioa
Radona
Renioa
Rodioa
Roentgenio
Rubidioa
Rutenioa
Rutherfordio
Samarioa
Seaborgio
Selenioa
Silizioa
Sodioa
Sufrea
Talioa
Tantalioa
Teknezioa
Telurioa
Terbioa
Titanioa
Torioa
Tulioa
Unbinilio
Ununennio
Ununoctio
Ununseptio
Uranioa
Urrea
Wolframioa
Xenona
Zerioa
Zesioa
Zilarra
Zinka
Zirkonioa
1. Hidrogenoa 2. Helioa 3. Litioa 4. Berilioa 5. Boroa 6. Karbonoa 7. Nitrogenoa 8. Oxigenoa 9. Fluoroa 10. Neona 11. Sodioa 12. Magnesioa 13. Aluminioa 14. Silizioa 15. Fosforoa 16. Sufrea 17. Kloroa 18. Argona 19. Potasioa 20. Kaltzioa 21. Eskandioa 22. Titanioa 23. Banadioa 24. Kromoa 25. Manganesoa 26. Burdina 27. Kobaltoa 28. Nikela 29. Kobrea 30. Zinka 31. Galioa 32. Germanioa 33. Artsenikoa 34. Selenioa 35. Bromoa 36. Kriptona 37. Rubidioa 38. Estrontzioa 39. Itrioa 40. Zirkonioa 41. Niobioa 42. Molibdenoa 43. Teknezioa 44. Rutenioa 45. Rodioa 46. Paladioa 47. Zilarra 48. Kadmioa 49. Indioa 50. Eztainua 51. Antimonioa 52. Telurioa 53. Iodoa 54. Xenona 55. Zesioa 56. Barioa 57. Lantanoa 58. Zerioa 59. Praseodimioa 60. Neodimioa 61. Prometioa 62. Samarioa 63. Europioa 64. Gadolinioa 65. Terbioa 66. Disprosioa 67. Holmioa 68. Erbioa 69. Tulioa 70. Iterbioa 71. Lutezioa 72. Hafnioa 73. Tantalioa 74. Wolframioa 75. Renioa 76. Osmioa 77. Iridioa 78. Platinoa 79. Urrea 80. Merkurioa 81. Talioa 82. Beruna 83. Bismutoa 84. Polonioa 85. Astatoa 86. Radona 87. Frantzioa 88. Radioa 89. Aktinioa 90. Torioa 91. Protaktinioa 92. Uranioa 93. Neptunioa 94. Plutonioa 95. Amerizioa 96. Kurioa 97. Berkelioa 98. Kalifornioa 99. Einsteinioa 100. Fermioa 101. Mendelebioa 102. Nobelioa 103. Laurentzioa 104. Rutherfordio 105. Dubnio 106. Seaborgio 107. Bohrio 108. Hassio 109. Meitnerio 110. Darmstadtio 111. Roentgenio 112. Copernicio 113. Nihonio 114. Flerovio 115. Moscovio 116. Livermorio 117. Ununseptio 118. Ununoctio 119. Ununennio 120. Unbinilio